Leren gaat verder dan het klaslokaal. Met Kwizt kunnen leerlingen elk moment van de leren, gewoon via e-mail. Het werkt heel eenvoudig: de leerling ontvangt een aantal keer per dag een bericht via e-mail. In dit bericht staat een vraag en een aantal antwoordopties. De leerling kiest een antwoord en wordt doorgestuurd naar een online App die controleert of het antwoord goed is. De leerling kan gelijk zien wat zijn of haar score.


Met Kwizt kun je niet alleen een battle doen op klas of school niveau, maar ook heel gedetailleerd zien welke leerlingen meer aandacht vragen. Daarmee kunnen docenten op maat ondersteuning bieden.


Neem voor meer informatie over Kwizt contact op met Serge de Beer (sdbeer@lentiz.nl).


 

M-learning en Gamification via e-mail